Image courtesy of digitalart / FreeDigitalPhotos.net

Arbete pågår!

Sidan skall få en ny teknisk plattform.
Tyvärr finns ingen tidplan spikad, hav tålamod.
En ny sida skall presenteras när den är klar
och sällskapets aktiviteter skall så småningom
ta fart igen.

Tills dess finns vår gamla hemsida

Här!